tapannamax nədir, tapannamax nə məna verir?

tapannamax nədir, tapannamax nəyə aiddir?

Bu ay ərzində 6 dəfə axtarılıb.


(Ağdam, Borçalı, Gədəbəy, Ordubad, Şəmkir, İrəvan)

əkin yerini malalamaq. – Yeri tapannan tapannadıx (Borçalı); – Tapannamamış səpbəx olurmu heş toxumu? – Biz yeri əke:rix, onnan sonra buğdayı səpe:rix, sonra onu tapanne:rıx (Gədəbəy). – Yeri tapannıyırıx olur yumşax (Ordubad). – Əvvəl yeri şumnuyullardı, sonra da gedif üsdən tapannıyırlardı. Elə dədə-baba belə əxmişix (Şəmkir)

Bu sözə uyğun nəsə ağlıma bir fikir gəlir..

Nəsə yazım bəlkə?


Burda hələ məlumat yoxdu. Ola bilsin silinib və ya hələ yaradan olmayıb.

Mən yaradım bəlkə?