respublika nədir, respublika nə məna verir?

respublika nədir, respublika nəyə aiddir?

Bu ay ərzində 7 dəfə axtarılıb.


[ lat. respublica, res – iş və publicus – ictimai, ümumxalq] Ali hakimiyyət orqanları xalq tərəfindən müəyyən müddətə seçilən dövlət idarə forması; belə idarə üsulu olan ölkə.
□ Xalq demokratik respublikası – siyasi əsasını xalq məclisləri və xalq Şuraları təşkil edən sosialist tipli dövlət idarə forması.

ümumrespublika sözünün mənası nədir?

Bu ay ərzində 7 dəfə axtarılıb.


is. [ ər. ümum və lat. respublika] Bütün respublika üçün ümumi, bütün respublikaya aid. Pambıq əkinlərinə ümumrespublika baxışı.

respublikalararası sözünün mənası nədir?

Bu ay ərzində 6 dəfə axtarılıb.


sif. Bir neçə respublikaya aid olan, bir neçə respublikanın təşkil etdiyi. Respublikalararası yarış.

respublikaçı sözünün mənası nədir?

Bu ay ərzində 3 dəfə axtarılıb.


is.
1. Respublika idarə üsulu tərəfdarı.
2. Respublika partiyasının üzvü.