kələpırt nədir, kələpırt nə məna verir?

kələpırt nədir, kələpırt nəyə aiddir?


(Basarkeçər)

bax kalafır . – Heyvanın ətinnən teccə bir kələpırt qayır yə:x’

kələpırt


(Basarkeçər)

bax kalafır . – Heyvanın ətinnən teccə bir kələpırt qayır yə:x’