hərzəkar nədir, hərzəkar nə məna verir?

hərzəkar nədir, hərzəkar nəyə aiddir?


sif.is. [ ər. hərzə və fars. …kar, …gu] Hərzə danışan, boşboğazlıq edən; boşboğaz. Hərzəkar adam. Hərzəkarın biridir. – Baxma firibinə hərzəguların; Aralıq vurmaqdı işi buların. Q.Zakir.

hərzəkar


sif.is. [ ər. hərzə və fars. …kar, …gu] Hərzə danışan, boşboğazlıq edən; boşboğaz. Hərzəkar adam. Hərzəkarın biridir. – Baxma firibinə hərzəguların; Aralıq vurmaqdı işi buların. Q.Zakir.