Doğma Lüğətimiz (Azərbaycan Dili)

duvaqlamaq


f. Üzünə duvaq çəkmək.