Bütün Mövzular 1
Admin
280 söz 6 oxu
voltla vatin fərqi nədi?
4 ay öncə
Volt birinci olaraq gərginlikdir. Volt iki nöqtə arasındakı elə potensiallar fərqidir ki, bu nöqtələrin birindən digərinə 1 Kulon yük verilən zaman görülən iş 1 Coul olsun. Sahənin iki nöqtəsi arasınd.. qalanını oxuyum