Cəmiyyət » azeri bilik saytı var?
İstifadəçi
35 söz 85 baxış Cəmiyy.. Dünyag..
azeri bilik saytı var?
4 ay öncə

Belə bir sayt tanıyan var?
Azərbaycanın elmi saytı var?
Yəni sırf elmlə məşğul olsun, numunə çəkmək istəsək:
Məsəlçün evrimagaci.com

1

Göndər